Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Οι Άνθρωποί μας


Η Ελληνική Εταιρεία Εκτιμήσεων αποτελείται βασικά από 3 έμπειρους και πιστοποιημένους εκτιμητές ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, διατηρεί συνεργασία με πλήθος πιστοποιημένων εκτιμητών σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι είναι σε θέση να εκτελέσουν οποιαδήποτε αυτοψία και σύνταξη εκτίμησης.logo
logo
Επικοινωνία