Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ιωάννης Αλεξόπουλος
Ο Ιωάννης Αλεξόπουλος είναι διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, με κατεύθυνση την διοίκηση παραγωγής & επιχειρησιακής έρευνας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Αγγλικού Πανεπιστημίου “Nottingham”, στον τομέα “Operations Management & Manufacturing System” και Πιστοποιημένος Εκτιμητής.

Το 1993 ξεκίνησε το μεταπτυχιακό του στο Αγγλικό Πανεπιστήμιο “Nottingham”, στο τμήμα “Manufacturing Engineering”, στον τομέα “Operations Management& Manufacturing System”, το οποίο και ολοκλήρωσε το 1994.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του τον Σεπτέμβριο του 1995 στο Τεχνικό Γραφείο Μελετών και Κτιριακών Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων «Ι. Μπόνιας», με αντικείμενο εκπόνηση μελετών.

Τον Μάρτιο του 1996 επέλεξε να εμβαθύνει στο χώρο του κλιματισμού οπότε και μεταπήδησε στην εταιρία ‘DAIKIN-KLIMATAIR AΕ’, στην οποία απασχολήθηκε ως μηχανικός τμήματος μελετών - εφαρμογών κλιματισμού, με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών κλιματισμού - αερισμού.

Τον Σεπτέμβριο του 1996 ξεκίνησε συνεργασία με την εταιρία “FORUM ΚΟΡΑΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” ως σύμβουλος μηχανικός βιομηχανικών επενδύσεων, στην οποία εξοικειώθηκε με την εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών για συμμετοχή κυρίως σε επιδοτούμενα – αναπτυξιακά προγράμματα.

Τον Σεπτέμβριο του 1997 προσλήφθηκε στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) ΑΕ», ως μηχανικός στη διεύθυνση τυποποίησης, με κύριο αντικείμενο τη θέση του υπεύθυνου για τα πρότυπα πληροφορικής και αερίου καθώς και τη θέση του υπεύθυνου για την προσαρμογή προτύπων.

Τον Μάρτιο του 2000 διορίσθηκε στο «ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ», ως Ορκωτός Εκτιμητής, με αντικείμενο την εκπόνηση εκτιμήσεων παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Στο Σ.Ο.Ε. ασχολήθηκε με την εκπόνηση εκθέσεων εκτίμησης καλύπτοντας το φάσμα όλων των αντικειμένων. Οι σημαντικότερες διενεργηθείσες εκτιμήσεις αφορούν σε απαλλοτριώσεις μεγάλων οδικών αξόνων ανά την επικράτεια για το Ελληνικό Δημόσιο, εκτιμήσεις ακινήτων χαρτοφυλακίου εταιρειών ΑΕΕΑΠ, ακινήτων εσωτερικού και εξωτερικού, Η/Μ εξοπλισμού, αεροδρομίων, μαρινών, λατομείων, νησίδων, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, κινηματογράφων, πρατηρίων υγρών καυσίμων, αδειών, επιχειρήσεων, κ.λπ.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και συνέδριων σχετικά με το επάγγελμα του εκτιμητή με σκοπό τη συνεχή κατάρτιση και ενημέρωση, με σημαντικότερο το σεμινάριο τριών εξαμήνων (300 ωρών) με θέμα «Εξειδίκευση στην Εκτιμητική και στο Real Estate» με διοργανωτές ΙΔΕΑ-ΕΛΙΕ. Ταυτόχρονα είναι εισηγητής σεμιναρίου επιμόρφωσης - κατάρτισης ανέργων της ΓΣΕΕ με θέμα «Διασφάλιση Ποιότητας στη Ναυτιλία» (249 ώρες).

Είναι μέλος σε πολλούς οργανισμούς, συλλόγους και επιμελητήρια, όπως είναι το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής, ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος, η Επιτροπή Εποπτείας Καζίνων, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η Επιτροπή Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων του ΕΣΥΔ, κα.

logo
logo
Επικοινωνία