Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Η Φιλοσοφία μας


Η εταιρεία μας έχει εισάγει μία ολιστική προσέγγιση στις υπηρεσίες επί εκτιμήσεων ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων με γνώμονα μία μακροπρόθεσμη, ολοκληρωμένη και στενή συνεργασία μαζί σας, παρέχοντας ένα εξειδικευμένο και ευρύ πακέτο υπηρεσιών που εξαντλούν όλες τις δυνατές υπηρεσίες.

Αποστολή μας είναι η διάδοση των αρχών και των πρακτικών της ορθής εκτίμησης ακινήτων και η κατάκτηση της κορυφαίας θέσης στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας τις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και τα συμφέροντά σας.

Η παροχή των εκτιμητικών μας υπηρεσιών γίνεται πάντοτε στο μέσο όρο των τιμών της αγοράς και σε σχέση πάντοτε με τα πραγματικά έξοδα της εταιρείας μας.

logo
logo
Επικοινωνία