Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Παροχή πληροφόρησης αξίας παγιών για συγχωνεύσεις εταιρειών
  • Πληροφόρηση αξίας παγίων για εξαγορές, κατάταξη και αναβάθμιση πτυχίου εργοληπτικών επιχειρήσεων
  • Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Ασφαλιστικών Ταμείων
  • Αποτίμηση τεχνικών έργων πάσης φύσεως
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για καταρτίσεις μισθωτηρίων και προβλέψεις
  • Μελέτες σκοπιμότητας για επενδύσεις
  • Μελέτες αγοράς και κλάδων αγοράς ακινήτων (κατοικία, εμπορικά, βιομηχανικά, κλπ)
logo
logo
Επικοινωνία