Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Φορολογικά θέματα
  • Επίλυση φορολογικών διαφορών σχετικά με τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων
  • Διαχωρισμός παγίων στοιχείων σε αποσβενόμενα (εξοπλισμός, κτίρια, κα) και μη αποσβενόμενα (γη, κα)
  • Προσδιορισμός φόρων κληρονομιάς και δωρεάς
logo
logo
Επικοινωνία