Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δικαστικές διενέξεις
  • Πληροφόρηση του δικαστηρίου και των διαδίκων για το ύψος της αξίας ακινήτων προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με διαιτησίες και διανομές
  • Προσδιορισμός αξίας ακινήτου πριν και μετά τις απαλλοτριώσεις για τον υπολογισμό της αποζημίωσης από το Δημόσιο
  • Γνωμοδότηση σχετικά με την εμπορική αξία περιουσιακών στοιχείων για συμβατικές διενέξεις
  • Προσδιορισμός εμπορικής αξίας μεριδίων επί ακινήτων σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας
  • Πραγματογνωμοσύνες γενικά για εκτιμήσεις ζημιών σε ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία
  • Προσδιορισμός ζημιών από τρομοκρατικές ενέργειες
logo
logo
Επικοινωνία