Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων
  • Γνωμοδότηση σε ενδιαφερόμενο αγοραστή ή πωλητή για την εύλογη αξία ενός ακινήτου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου
  • Γνωμοδότηση για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων προς ανταλλαγή
  • Γνωμοδότηση για την αναδιοργάνωση ή συνένωση ακινήτων με πολλαπλούς ιδιοκτήτες
logo
logo
Επικοινωνία