Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εμπορικά Καταστήματα
Στο αντικείμενο δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνεται η εκτίμηση αυτοτελών εμπορικών κτιρίων ή μεμονωμένων εμπορικών χώρων, σε κεντρικές ή ημικεντρικές θέσεις, σε διατηρητέα ή συμβατικά κτήρια, σε εμπορικά κέντρα, κλπ.
Ο σκοπός των εκτιμήσεων δύναται να είναι τραπεζική χρήση – εξασφάλιση, αγορά, sale - leaseback, δικαστική χρήση (πραγματογνωμοσύνες, διανομή ακινήτων), φορολογική χρήση, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, εισφορά σε επιχείρηση, πιθανή πώληση ή εκμίσθωση.   
Το ακίνητο μπορεί να είναι πλήρως αποπερατωμένο ή ημιτελές σε οποιαδήποτε στάδιο κατασκευής.
Πέραν της εμπορικής, αγοραίας αξίας προσδιορίζονται αξίες όπως μισθωτική, αξία αναγκαστικής πώλησης, επενδυτική ή ειδική αξία.

logo
logo
Επικοινωνία