Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Επιχειρήσεις
Στο αντικείμενο δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνεται η εκτίμηση επιχειρήσεων κάθε είδους νομικής μορφής και δραστηριότητας, όπως σταθμοί οχημάτων, βιομηχανικές παραγωγικές μονάδες, ξενοδοχεία, κλπ. Προσδιορίζεται η καθαρή θέση – αξία επιχείρησης, αξία μετοχής.
Ο σκοπός των εκτιμήσεων δύναται να είναι τραπεζική χρήση – εξασφάλιση, αγορά, δικαστική χρήση (πραγματογνωμοσύνες), φορολογική χρήση, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, συγχώνευση ή εξαγορά, πώληση, εισαγωγή στο χρηματιστήριο, ανταλλαγή μετοχών.   
Ειδικά ανάλογα την περίπτωση χρησιμοποιείται ενδεδειγμένη εκτιμητική μεθοδολογία.

logo
logo
Επικοινωνία