Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Χαρτοφυλάκια Ακινήτων
Η εταιρία μας απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι διαθέτουν χαρτοφυλάκιο ακινήτων που δύναται να περιλαμβάνει ακίνητα διαφόρων κατηγοριών όπως: γραφειακοί χώροι, εμπορικά κτίρια ή μεμονωμένοι εμπορικοί χώροι, αποθηκευτικοί χώροι, βιομηχανικοί – βιοτεχνικοί χώροι, οικόπεδα – αγροτεμάχια, συγκροτήματα κατοικιών, ξενοδοχειακές μονάδες, νοσηλευτήρια – κλινικές, γκολφ, συνεδριακά κέντρα, κλπ.
Ο σκοπός των εκτιμήσεων δύναται να είναι τραπεζική χρήση – εξασφάλιση, αγορά, sale - leaseback, δικαστική χρήση (πραγματογνωμοσύνες, διανομή ακινήτων), φορολογική χρήση, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, εισφορά σε επιχείρηση, πιθανή πώληση ή εκμίσθωση, σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) και εισαγωγή στο χρηματιστήριο, ανταλλαγή μετοχών, κλπ.   

logo
logo
Επικοινωνία