Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Οικόπεδα και αγροτεμάχια
Στο αντικείμενο δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνεται η εκτίμηση γηπεδικών εκτάσεων, όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, νησίδες,  διαφόρων χρήσεων σε οικιστικές, αγροτικές, παραθεριστικές, βιομηχανικές -  εμπορευματικές περιοχές.
Ο σκοπός των εκτιμήσεων δύναται να είναι τραπεζική χρήση – εξασφάλιση, αγορά, sale - leaseback, δικαστική χρήση (πραγματογνωμοσύνες, διανομή ακινήτων), φορολογική χρήση, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, εισφορά σε επιχείρηση, πιθανή πώληση ή εκμίσθωση, συναλλαγή κάθε είδους με το δημόσιο (εξαγορά, απαλλοτρίωση, ανταλλαγή, κλπ.).   
Πέραν της εμπορικής, αγοραίας αξίας προσδιορίζονται αξίες όπως αξία αναγκαστικής πώλησης, επενδυτική ή ειδική αξία. Εκτιμάται ολόκληρη η ιδιοκτησία ή ιδανικό μερίδιο (ποσοστό αυτής).

logo
logo
Επικοινωνία