Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
Στο αντικείμενο δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνεται η εκτίμηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων κάθε είδους, μεμονωμένων μηχανημάτων, εξοπλισμού τεχνικών εταιρειών και λοιπού εξοπλισμού όπως μεταφορικών μέσων, επίπλων και σκευών, Η/Υ και λογισμικών, κλπ.
Ο σκοπός των εκτιμήσεων δύναται να είναι τραπεζική χρήση – εξασφάλιση, αγορά, δικαστική χρήση (πραγματογνωμοσύνες), φορολογική χρήση, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, συγχώνευση ή εξαγορά, πώληση, αξιολόγηση τεχνικών εταιριών (Λήψη Εργοληπτικού Πτυχίου).   

logo
logo
Επικοινωνία