Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Κατοικίες
Στο αντικείμενο δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνεται η εκτίμηση κατοικιών κάθε είδους και συγκεκριμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες, παραθεριστικές κατοικίες.
Ο σκοπός των εκτιμήσεων δύναται να είναι τραπεζική χρήση – είτε εξασφάλιση είτε αγορά, δικαστική χρήση (πραγματογνωμοσύνες, διανομή ακινήτων από κληρονομιά), φορολογική χρήση, πιθανή πώληση ή εκμίσθωση.   
Το ακίνητο μπορεί να είναι πλήρως αποπερατωμένο ή ημιτελές σε οποιαδήποτε στάδιο κατασκευής.
Πέραν της εμπορικής, αγοραίας αξίας προσδιορίζονται αξίες όπως μισθωτική, αξία αναγκαστικής πώλησης, επενδυτική ή ειδική αξία.
Ο χρόνος εκτίμησης μπορεί να αναφέρεται στο παρόν ή σε οποιοδήποτε χρονική στιγμή του παρελθόντος.

logo
logo
Επικοινωνία