Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Κινητά κάθε Είδους
Στο αντικείμενο δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνεται η εκτίμηση κινητών περιουσιακών στοιχείων όπως έργα τέχνης, συλλογές, εικόνες, τιμαλφή, έπιπλα, εκτίμηση περιεχομένου θυρίδων, κλπ.
Ο σκοπός των εκτιμήσεων δύναται να είναι αγορά, πώληση, δικαστική χρήση (πραγματογνωμοσύνες), ασφαλιστική χρήση, φορολογική χρήση, κλπ.   
 

logo
logo
Επικοινωνία