Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Αποθήκες
Στο αντικείμενο δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνεται η εκτίμηση αυτοτελών ή μεμονωμένων αποθηκευτικών χώρων, σε αμιγώς βιομηχανικές - εμπορευματικές περιοχές σε συμβατικά κτίρια ή σε κτίρια με προδιαγραφές αποθηκευτικών χώρων ή εξειδικευμένων κτιρίων αποθηκών τύπου logistics. Συμπεριλαμβανομένων των αυτοματοποιημένων κτιρίων ή ειδικών κτιρίων ψυκτικών θαλάμων συντήρησης ή κατάψυξης.
Ο σκοπός των εκτιμήσεων δύναται να είναι τραπεζική χρήση – εξασφάλιση, αγορά, sale - leaseback, δικαστική χρήση (πραγματογνωμοσύνες, διανομή ακινήτων), φορολογική χρήση, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, εισφορά σε επιχείρηση, πιθανή πώληση ή εκμίσθωση.   
Το ακίνητο μπορεί να είναι πλήρως αποπερατωμένο ή ημιτελές σε οποιαδήποτε στάδιο κατασκευής.
Πέραν της εμπορικής, αγοραίας αξίας προσδιορίζονται αξίες όπως μισθωτική, αξία αναγκαστικής πώλησης, επενδυτική ή ειδική αξία.

logo
logo
Επικοινωνία