Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

ΑΕΕΑΠ


• Εκτίμηση ακινήτων για εισφορά
• Περιοδική εκτίμηση ακινήτων
• Αποτίμηση της αξίας μετοχών ΑΕ (SPV) με αντικείμενο τις επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο

logo
logo
Επικοινωνία