Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ιδιωτικές Εταιρείες


 • Συγχωνεύσεις εταιρειών
 • Δανειοδοτήσεις
 • Διαιτησίες και διανομές
 • Αγοραπωλησίες ακινήτων και επιχειρήσεων
 • Πραγματογνωμοσύνες γενικά (π.χ. εκτιμήσεις ζημιών)
 • Δικαστικές πραγματογνωμοσύνες
 • Φορολογία ακινήτων
 • Επίλυση φορολογικών διαφορών
 • Υποθηκεύσεις
 • Εξαγορές, κατάταξη και αναβάθμιση πτυχίου εργοληπτικών επιχειρήσεων
 • Διαμόρφωση του δείκτη φερεγγυότητας τραπεζικών οργανισμών
 • Αποτίμηση της αξίας μετοχών ΑΕ μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
 • Απαλλοτριώσεις - Αποζημιώσεις από το Δημόσιο
logo
logo
Επικοινωνία