Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Φορείς Δημοσίου


 • Συγχωνεύσεις εταιρειών
 • Δανειοδοτήσεις
 • Διαιτησίες και διανομές
 • Αγοραπωλησίες ακινήτων και επιχειρήσεων
 • Πραγματογνωμοσύνες γενικά (π.χ. εκτιμήσεις ζημιών)
 • Δικαστικές πραγματογνωμοσύνες
 • Φορολογία ακινήτων
 • Επίλυση φορολογικών διαφορών
 • Υποθηκεύσεις
 • Εξαγορές, κατάταξη και αναβάθμιση πτυχίου εργοληπτικών επιχειρήσεων
 • Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Ασφαλιστικών Ταμείων
 • Αποτίμηση της αξίας μετοχών ΑΕ μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
 • Αποζημιώσεις κάθε είδους από το Δημόσιο
logo
logo
Επικοινωνία