Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ιστολόγιο


 Σελίδα 3 από 3: << <

Εκτίμηση εμπορικής αξίας κινητού για κατάσχεσή του

Εκτίμηση εμπορικής αξίας κινητού για κατάσχεσή του

14-06-2018 00:00

Νέα διαδικασία καθορισμού τιμής εκκίνησης για επαναληπτικό πλειστηριασμό κινητών στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 966)Αποτίμηση αξιών εισφοράς σε είδος από πιστοποιημένους εκτιμητές

Αποτίμηση αξιών εισφοράς σε είδος από πιστοποιημένους εκτιμητές

13-06-2018 14:00

Νέος νόμος 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείεςΠρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων Ψηφιακό Άλμα

Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων Ψηφιακό Άλμα

11-06-2018 14:00

Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού άνω των 55.000 ευρώ που θα συμβάλλουν στην ψηφιακή τους μετάβαση ή / και την ψηφιακή τους αναβάθμιση.


Έναρξη ισχύος του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR)

Έναρξη ισχύος του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR)

25-05-2018 00:00

Σε ισχύ βρίσκεται από τις 25/5/2018 η εφαρμογή του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR)logo
logo
Επικοινωνία