Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ιστολόγιο


Κατηγορίες και περιεχόμενο των χρήσεων γης

29-06-2018 14:00

Δημσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου 2018 το Προεδρικό Διάταγμα για τις κατηγορίες και το περιεχόμενο χρήσεων γης. Μεταξύ των διατάξεων και συγκεκριμένα στο άρθρο 1, αναφέρεται πως στις ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης κατατάσσονται, σύμφωνα με την ειδική χωρική τους λειτουργία, δραστηριότητες, λειτουργίες, εγκαταστάσεις και υποδομές, όπως αυτή της κατοικίας. Κατ΄ εξαίρεση αναφέρεται στο ΠΔ, χώροι της κατοικίας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για άσκηση επαγγέλματος συμβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου όπως, ιατρού (που δεν διαθέτει νοσηλευτική κλίνη ή μονάδα εφαρμογής ισοτόπων ή ακτινολογικό εργαστήριο ή εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας), δικηγόρου, μηχανικού, λογιστή, οικονομολόγου, συγγραφέα, αναλυτή - προγραμματιστή Η/Υ, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και δημοσιογράφου. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφόσον η άσκηση επαγγέλματος είναι επιτρεπτή από τον κανονισμό του κτιρίου, δεν απαγορεύεται από ισχύουσες διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας. και βρίσκεται εντός της μόνιμης κατοικίας αυτού που ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα.

Η διάταξη αυτή, όπως είναι φανερό θέτει αυτόματα εκτός νόμου τους ελεύθερους επαγγελματίες που μισθώνουν ή έχουν αγοράσει ακίνητο για την άσκηση της δραστηριότητάς τους και η οποία δε θα μπορεί πλέον να ασκείται αν δεν αποτελεί ο χώρος δραστηριότητας τμήμα της μόνιμης κατοικίας τους.


Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Κατηγορίες & περιεχόμενο χρήσεων γης (ΠΔ 59/2018)
Ενημέρωση: 16-07-2018 00:02 - Μέγεθος: 169.99 KB

Επιστροφή
logo
logo
Επικοινωνία