Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ιστολόγιο


Έναρξη ισχύος του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR)

25-05-2018 00:00

Από τις 25 Μαΐου 2018 βρίσκεται σε ισχύ ο Κανονισμός 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR). Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.


Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Κανονισμός 2016/679 της ΕΕ
Ενημέρωση: 22-07-2018 17:50 - Μέγεθος: 982.69 KB
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Οδηγία 1995/46/ΕΚ
Ενημέρωση: 22-07-2018 17:52 - Μέγεθος: 2.64 MB

Επιστροφή
logo
logo
Επικοινωνία