Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
icon

Γιατί μας εκτιμάτε

Πλεονεκτήματα της Ελληνικής Εταιρείας Εκτιμήσεων σε εκτιμησεις ακινητων και άλλων περιουσιακών στοιχείων (ηλεκτρομηχανολογικών, άυλων, εμπορικών σημάτων, πλοίων, κινητών αξιών, έργων τέχνης) για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από πιστοποιημένος εκτιμητές

icon

Γιατί μας χρειάζεστε

Πελάτες για εκτιμήσεις ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων (ηλεκτρομηχανολογικών, άυλων, εμπορικών σημάτων, πλοίων, κινητών αξιών, έργων τέχνης) από πιστοποιημένος εκτιμητές

logo
logo
Επικοινωνία